bw-logo

Pozostałe

Pozostałe

 • Stały nadzór eksploatacyjny , kontrola nad całym obiektem, wszystkimi instalacjami i urządzeniami infrastruktury technicznej i naprawy.
 • Dozór obiektu i jego otoczenia pod kątem bezpieczeństwa technicznego.
 • Prowadzenie miesięcznego zestawienia prac konserwacyjnych wykonanych na obiekcie.
 • Prowadzenie harmonogramu planowanej konserwacji dla wszystkich systemów i instalacji w obiekcie
  zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR), zaleceniami producentów, instrukcjami eksploatacji oraz przepisami prawa polskiego.
 • Optymalizacja zużycia mediów i kosztów eksploatacyjnych nieruchomości, poprzez dobór energooszczędnych źródeł światła i wykonanie redukcji oświetlenia.
 • Prowadzenie odczytu i archiwizacja stanów liczników: Liczniki administracyjne, Liczniki lokalowe (z.w, c.cw, c.o)
 • Prowadzenie zakupów części zamiennych i materiałów niezbędnych do realizacji usługi i ich ścisła ewidencja.
 • Prowadzenie książek serwisowych wszystkich urządzeń i instalacji zgodnie z wymaganiami Zlecającego.
 • Techniczna pomoc domową dla mieszkańców / poza ryczałtem.
 • Obsługa przez dedykowanego koordynatora do obsługi Państwa nieruchomości odpowiedzialnego za nadzór nad pracami zleconymi, raportowanie, regularne spotkania na nieruchomości z administratorem